Ácsszerkezetek

Speciális tetőfedések és ács szerkezetei

 

Hajlatképzés

A hajlatképzést többnyire a bádogos szerkezetek kiváltására alkalmazzák. Fő jellemzője, hogy kis méretű palákból jobbos vagy balos fedéssel íves tetőfelület készíthető.
A hajlatfedést nagyon körültekintően kell végezni! Ez a fedési mód komoly tetőfedő szaktudást igényel, ezért célszerű meggyőződni a szakember felkészültségéről.

A fedés aljzata

Speciálisan kialakított teljes felületű deszkázat.

Alapfeltételek

Hajlatfedésnél a tetősíkkal nem lehet lemenni 40° alá. A vápa szaru nem lehet 30° alatt.

A vápaelemek – jobbos és balos- mellrésze egyenesen vágottak. A láb-, hát- és fejrészeknek tompán vágottnak kell lenniük.

Átfedések / méretek

Hajlatfedésnél a hajlatpala magasságának legalább 1/3-dal többnek kell lennie, mint a fő tetőn alkalmazott pala mérete.

Az oldalsó átfedésnek a használt hajlatpala szélességének legalább a felének kell lennie.

A hajlatpala

A hajlatpala szélessége mindig 13,3 cm. Ez alól kivétel az álló ablakok melletti hajlatképzés, ahol 10 cm szélességig le lehet menni.

Rögzítés

A hajlatpalákat legalább három tűzihorganyzott palaszeggel kell rögzíteni.

A vápa palák lehetséges formái

a; Hajlatpala egyenes háttal rövid töréssel
b; Hajlatpala egyenes háttal és kerek kerekítéssel
c; Hajlatpala egyenes háttal és hosszú töréssel
d; Hajlatpala kerek háttal

A „c” és „d” palák esetén több mint fél pala átfedést kell alkalmazni (oldal irányú dupla átfedés).

 

Hajlatfedés fajtái

A hajlatfedéseknél négy főhajlatot különböztetünk meg. Az alábbiakban ezekről a fedési módokról csak tájékoztató jelleggel beszélünk, bemutatva a fedés főbb tulajdonságát.

1. Fővápa vagy szívhajlat

A szívhajlatot egyenlő nagyságú és egyenlő oldalú tetőknél alkalmazzuk. A fővápa kilenc hajlatlemezből áll.

Az első hajlatlemez a vápa központjába kerül és onnan jobbos, illetve balos fedéssel négy-négy hajlatlemezt fektetünk.

A vápa deszkázata áll egy cca. 26 cm széles (legalább 3 cm vastag) központi deszkából, valamint két 12 cm-es háromszög keresztmetszetű vápa deszkából, melyet úgy helyezzük el jobbról és balról a központi vápa deszkára, hogy ott 14 cm hézag maradjon.

A vápa deszkák mérete függ a valós tetőszögtől.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bekötött (átfuttatott vápa) jobbos vagy balos vápa

A bekötött vápát olyan tetőn alkalmazzuk, ahol a két tetőfelület különböző hajlásszögű, illetve különböző nagyságú.

A vápasorok mindig a laposabb oldalról a meredekebbre, vagy a kisebb felületről a nagyobbra futnak. A bekötött vápa hét-nyolc vápaelemből áll.

A vápa deszkázatot hasonlóan kell kivitelezni, mint a szívhajlatnál, annyi különbséggel, hogy azt ca. 2 cm-rel el kell tolni a meredekebb oldal felé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Fal vápa

Ezt a fajta fedést kemény, álló ablakok, tűzfalak és hasonló tető-felépítmények hajlatfedésére alkalmazzák.

Ezek úgy vannak fedve, mint a bekötött vápa, amelyeknél igény szerint 3-5 vápa elem kerül felhasználásra.

Itt különös körültekintés mellett használható 10 cm széles vápalemez is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ablak vápák

Az ablak vápákat napóleon ablakok, valamint ökörszem ablakok fedésére alkalmazzák. Az ablak vápáknál, a fentieknél még speciálisabb vápa deszkázat készül. Fedése az eddig említett vápa fedési módoknál is nagyobb szaktudást igényel. Alapelvei a többi vápa fedésekkel megegyeznek.

 

Speciális ácsszerkezetek íves tető kialakításához

Íves tető kialakításához pl. donga tetők, kupolák, napóleon ablakok stb. speciális ácsszerkezet kialakítására van szükség.

 

Tetőszerkezet kialakítása

A függőleges szarufák külső felére mért legnagyobb tengely távolsága ne legyen 80 cm-nél szélesebb. A szarufák közé 5 cm vastag betét pallót kell beépíteni, aminek tengely távolsága nem lehet 60 cm-nél szélesebb

Ramonád

A betét palló szélessége legalább 25 cm szélesnek kell lenni, hogy az aktuális ív kialakítást követően ne legyen nagyon keskeny a palló két széle Az ívek kialakítását lehet számítógépes programmal megszerkeszteni, vagy a helyszínen, különös körültekintés mellett legyártani.

Deszkázat

A deszkákat kúposan kell leszabni a megfelelő ívek kialakításához, hogy az felvegye a tető ívét. A deszka alsó szélének max.10 cm szélesek lehetnek, felső részén nem lehet 3 cm alá menni, a deszka vastagsága min. 25mm kell lennie

 

Íves tető

Kupola fedés

 

Ács szerkezet

A kupolák ács és deszka kialakítása az előzőekben tárgyalt íves kialakítású ramonádok szerint történik.

 

Fedés készítése

  1. Fedés kiosztása (zsinórozás) A tökéletes kivitelezés érdekében az összes palasort mind vízszintesen mind függőlegesen ki kell zsinórozni. A függőleges zsinórozás kitűzését úgy készítjük, hogy a eresz hosszát elosszuk a kiválasztott palalap szélességével (figyelembe véve a használni kívánt fugát) A vízszintes zsinórozás a 37. oldalon tárgyaltak szerint történik. A piros vonal a fő vonalakat jelenti a kék vonal a kettős fedés fél pala eltolásának zsinórozását mutatja.
  2. A kitűzést követően minden sorra megkapjuk a pala formáját, melyet az adott sorhoz illően meg kell faragnunk. Ezáltal kiderül, hogy a kúp fedéséhez a használni kívánt összes palát meg kell faragnunk, ez rendkívül munkaigényessé teszi egy kúp fedését.
  3. A sorok szűkülése miatt egyre vékonyabb palákat kell alkalmazni, ezért úgynevezett sorváltást kell készítenünk. Sorváltást a biztonságos oldaltakarás érdekében kell készítenünk, ezért a pala átfedés részén (a megfaragott pala szűkebb része) nem lehet 8 cm alá menni.