Adatkezelési tájékoztató

Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) alapján

Adatkezelési tájékoztató az érintett természetes személy jogairól személyes adatai kezelése vonatkozásában

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.

A Tető Horn Kft. adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken megtekinthető, nyomtatható, letölthető, továbbá szükség szerint az érintett személy részére kérésre megküldjük.

Adatkezelési tájékoztató